Kornati_2015-08-27b by mnalis

2. Biciklistički maraton za kornatske vatrogasce (drugi dio slika) **prvi dio slika** dostupan je ovdje