Browsing media by mnalis
Collected in odvod_kade
Created: 2016-02-07 17:19:47.0199
Download original media

P1040834

uzrok: Šaraf koji drži sifon prikvačen za kadu je istrulio i cijeli sifon propao, ostavivši rupu između kade i cijevi gdje curi voda