Kornati_2015-08-27 by mnalis

2. Biciklistički maraton za kornatske vatrogasce (prvi dio slika) **drugi dio slika** dostupan je ovdje